Bokslutskommuniké 2000

- Resultat före skatt 1 977 Mkr (1 761)
- Vinst per aktie 23,91 kr (20,95)
- Utdelningsförslag 5,50 kr per aktie (4,50)
- Löpande resultat från Aktiva innehav 320 Mkr (128)
- Substansvärdet per aktie ökade 15%
- Substansvärdet per den 20 februari 118 kr per aktie

Stockholm den 22 februari 2001
RATOS AB (publ)


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar