DELÅRSRAPPORT januari-juni 2002

Report this content
Stabil utveckling i en osäker omvärld
. Förbättrade resultat i innehaven
. Resultat före skatt 397 Mkr (1 898)
. Hilton, Esselte, Exceed och Kronans Droghandel avyttrade
. Totalavkastning för Ratos-aktien +21%


Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Prenumerera