DELÅRSRAPPORT januari-juni 2002

Stabil utveckling i en osäker omvärld
. Förbättrade resultat i innehaven
. Resultat före skatt 397 Mkr (1 898)
. Hilton, Esselte, Exceed och Kronans Droghandel avyttrade
. Totalavkastning för Ratos-aktien +21%


Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Om oss

Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

Prenumerera