Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och Ratos erhåller konkurrensrättsligt godkännande från EU-kommissionen avseende förvärvet av Tornet

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och närstående fonder och Ratos AB har erhållit konkurrensrättsligt godkännande från EU-kommissionen avseende förvärvet av Fastighets AB Tornet.


Detta medför att det villkor för erbjudandet som innefattar bland annat konkurrensrättsliga tillstånd, har uppfyllts.
Som meddelades i pressmeddelande 26 november har budgivarna i syfte att möjliggöra för samtliga aktieägare att acceptera erbjudandet förlängt anmälningsperioden till kl. 15.00 fredagen den 5 december 2003.


Budgivarna förväntar sig att erbjudandet förklaras ovillkorligt senast den 10 december 2003, varvid redovisning av likvid beräknas ske omkring fem arbetsdagar därefter, d.v.s. den 17 december 2003.


Som anges i prospektet har LRT Acquisition förbehållit sig rätten att frånfalla villkoren för erbjudandet, innefattande villkoret om minst 90% anslutning till erbjudandet, och därmed fullfölja erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad än 90%.


Stockholm, den 2 december 2003


LRT Acquisition AB


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Mark H. Newman, Managing Director
Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P.
Telefonnummer:  +44 207 601 00 11


Arne Karlsson, Verkställande Direktör
Ratos AB
Telefonnummer: +46 8 700 17 00


Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar