Ny VD i Dynal Biotech

Jon Hindar tillträder den 12 augusti 2002 tjänsten som VD i Dynal Biotech. Han efterträder nuvarande VD Vigdis Haeggeli som på egen begäran lämnar bolaget den 9 augusti.


- Jag ser det som en spännande utmaning att vidareutveckla Dynal som verkar i en stark tillväxtbransch, kommenterar Jon Hindar sin nya befattning.


Jon Hindar är civilingenjör inom kemi. Han har en bred och gedigen industriell och finansiell erfarenhet och kommer närmast från posten som VD för Fondsfinans som är den äldsta och en av de ledande bankirfirmorna i Norge. Dessförinnan arbetade han inom Dyno-koncernen som bl a VD för Dyno Nobel Group i Europa och marknadschef för Dyno Particles. Den senare verksamheten ingår numera i Dynal Biotech-koncernen.


Dynal Biotech (www.dynalbiotech.com) är världsledande inom forskning, utveckling och tillverkning av magnetiska och icke-magnetiska ytterst små helt sfäriska polymerpartiklar ("beads") och marknadsför ett brett produktsortiment baserad på denna teknologi. Produkterna används bl a för separation av biologiskt material. Kunder och samarbets­partners återfinns både inom industri och forskning, främst inom diagnostik-, genomics- och cellterapiområdena. Dynals huvudanläggning är belägen i Oslo. Bolagets produkter säljs via egna bolag och distributörer i över 30 länder. Omsättningen år 2001 uppgick till 483 MNOK och resultatet före skatt till 92 MNOK. Antalet anställda är ca 240.


Ratos ägarandel i Dynal Biotech uppgår till 25%.


För ytterligare information:
Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager Ratos, 070-591 55 63
Kommande informationstillfällen från Ratos 2002:
Delårsrapport jan-juni         26 augusti
Delårsrapport jan-sept        13 november
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos, Telia Overseas och Yarrow.

Om oss

Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

Prenumerera