Ny VD i Hilding Anders

Report this content
Anders Pålsson tillträder den 1 januari 2003 tjänsten som VD i Hilding Anders. Han efterträder nuvarande VD Bengt Adolfsson som istället blir styrelseordförande i bolaget.


- Hilding Anders-koncernen är inne i en expansiv fas och jag ser det som en spännande utmaning att förverkliga företagets mål om att bli en av världens ledande tillverkare av sängar, kommenterar Anders Pålsson sin nya befattning.


Anders Pålsson, 44, kommer närmast från posten som affärsområdeschef för Services inom Sydkraft. Dessförinnan arbetade han inom PLM och Trelleborg.


Hilding Anders (www.hildinganders.se) är idag Europas största sängtillverkare med en marknadsandel på 15 procent. Etableringar finns i 14 länder runtom i Europa. Bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren från en omsättning år 1987 på cirka 62 miljoner kronor till en omsättning idag på cirka 3,8 miljarder kronor. Antalet anställda uppgår till ca 2 200. En börsnotering av bolaget planeras under år 2003.


- Det är en lämplig tidpunkt att göra förändringar i ledningen nu och samtidigt få en kontinuitet i företaget genom att jag stannar kvar som styrelseordförande, säger nuvarande VD Bengt Adolfsson som har varit verksam i bolaget sedan 1974.


Ratos ägarandel i Hilding Anders uppgår till 27%.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anders Pålsson, Sydkraft, 040-25 58 05, 0703-203 202


Kommande informationstillfällen från Ratos 2002 och 2003:
Delårsrapport jan - sept 2002          13 november 2002
Bokslutskommuniké 2002            21 februari 2003
Bolagsstämma 2003          9 april 2003
Delårsrapport jan - mars 2003          12 maj 2003
Delårsrapport jan - juni 2003          27 augusti 2003
Delårsrapport jan - sept 2003          12 november 2003


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Giga Consulting, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas.


Prenumerera