Ratos: Delårsrapport januari-mars 2003

 •      God resultatutveckling i underliggande portfölj
 •      Refinansiering av Dahl frigjorde 928 Mkr
 •      Resultat före skatt 21 (45) Mkr
 •      Stark finansiell ställning


 • För ytterligare information:
  Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
  Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig, 08-700 17 63


  Kommande informationstillfällen från Ratos:
  Delårsrapport jan-juni     27 augusti 2003
  Delårsrapport jan-sep 12 november 2003


  Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

  Om oss

  Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

  Prenumerera