Ratos: Giga säljer verksamhet till Martinsson

Ratos båda intressebolag Giga Consulting och Martinsson Informationssystem har ingått avtal enligt vilket Martinsson tar över Gigas verksamhet inom verksamhetsområdena Windows infrastruktur och Projektledning. Verksamhetsöverlåtelsen berör ca 25 anställda.
Giga Consulting som vid utgången av 2002 hade ett bokfört värde i Ratos om 1 Mkr kommer efter genomförandet av dagens affär ej längre redovisas som ett Innehav i Ratos. Det bokförda värdet på Martinsson Informationssystem kommer ej att påverkas av överlåtelsen. Affären beräknas ge endast marginella effekter på Ratos resultat.


För ytterligare information
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49
Lars Pettersson, VD Martinsson Informationssystem, 070-517 28 02
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - mars 2003      12 maj 2003
Delårsrapport januari - juni 2003      27 augusti 2003
Delårsrapport januari - september 2003  12 november 2003


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Giga Consulting, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar