Ratos: Resultatförbättringar inom Superfos

Report this content
Nya rationaliseringsåtgärder belastar kv. 4 men ger effekt redan 2003

Förpackningsbolaget Superfos har idag meddelat att man inlett förhandlingar om att flytta produktionen från två tillverkningsenheter i Danmark och Tyskland till Superfos befintliga anläggningar. Åtgärderna har bland annat möjliggjorts av vårens förvärv av konkurrenten Jotipac. Danska Superfos ägs till 33% av Ratos som tillsammans med Industri Kapital köpte ut bolaget från Köpenhamnsbörsen 1999.


Tillverkningen vid konsumentdivisionens enheter i danska Haarby och Hamburg förväntas att upphöra under 2003. Sedan tidigare har Superfos beslutat att flytta produktionen vid industridivisionens enhet i holländska Ede. Denna produktion upphör i november 2002. Engångskostnaderna för nedläggningarna, som ej beräknas överstiga 20 MEUR, kommer att belasta Superfos resultat under fjärde kvartalet 2002.


Redan under 2003 beräknas åtgärderna ge ett positivt resultattillskott om ca 10 MEUR för att följande år ge en total årlig resultateffekt om ca 15 MEUR.


Superfos har även meddelat att koncernens resultat före skatt för de nio första månaderna 2002 uppgick till 7,6 MEUR (-2,6 samma period fg år). Omsättningen uppgick till 286 MEUR (242) och resultatet på EBITA-nivå var 24,7 MEUR (12,7). Resultatförbättringen förklaras i huvudsak av det under våren 2002 förvärvade Jotipac samt det rationaliseringsprogram som Superfos tidigare påbörjat. Dessa åtgärder förväntas dock få full effekt först nästa år.


Överflyttningen kommer att medföra personalreduktioner i Danmark och Tyskland. Till viss del kompenseras dessa neddragningar av nyanställningar inom de enheter som nu tar över produktionen från de berörda enheterna.


Pressmeddelandet finns även att ladda ner från medföljande länk.

Prenumerera