Ratos AB: EU godkänner försäljning av Hilding Anders

EU kommissionen har godkänt Ratos och Nordic Capitals försäljning av Europas ledande sängtillverkare Hilding Anders till det internationella private equity-bolaget Investcorp. Därmed kan affären som offentliggjordes den 24 november slutföras. För Ratos del medför försäljningen en exitvinst om drygt 215 Mkr.

För ytterligare information
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2003   24 februari 2004
Bolagsstämma   1 april 2004
Delårsrapport januari-mars 2004   12 maj 2004
Delårsrapport januari-juni 2004   25 augusti 2004
Delårsrapport januari-september   2004  12 november 2004


Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar