Ratos AB: Genomför förvärv i Norge

Ratos förvärvar ErgoBluegarden A/S från norska Posten. ErgoBluegarden, som förra året omsatte 340 MNOK, är en av Nordens fem största aktörer inom personaladministrativa stödfunktioner.

-    Detta är ett bolag och en bransch som passar Ratos väl, säger Ratos VD Arne Karlsson. Den rådande branschstrukturen kommer att erbjuda flera intressanta strukturaffärer. Samtidigt har ErgoBluegardens ledning byggt upp en lönsam och väl fungerande verksamhet som genererar goda vinster och stabila kassaflöden.


ErgoBluegarden med ca 300 anställda har kontor på sju ställen runt om i Norge och ett kontor i Danmark. Verksamheten består av standardiserade lönehanteringssystem, IT-tjänster för andra personaladministrativa funktioner, IT-stödd outsourcing av personalavdelningar samt konsulttjänster. Förra året omsatte koncernen 340 MNOK och hade ett resultat före skatt om 35 MNOK.


För ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49, 070-399 62 39
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2003   24 februari 2004
Bolagsstämma   1 april 2004
Delårsrapport januari-mars 2004   12 maj 2004
Delårsrapport januari-juni 2004    25 augusti 2004
Delårsrapport januari-september 2004   12 november 2004


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till ca 7,6 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Dahl, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, LRT/Tornet, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar