Ratos årsredovisning 2002 offentlig

*  Ratos hade sammantaget en stabil utveckling, trots en i många avseenden tuff omvärld
*  Affärssidan dominerades av fem lyckade exits samt några viktiga tilläggsinvesteringar
*  Utvecklingen av substansvärdet var fortsatt positiv
*  Ratos-aktien gav för fjärde året i rad en positiv totalavkastning
*  En fortsatt stärkt acceptans för bolagets strategiska grundsyn har bidragit till ett ytterligare stärkt varumärke
*  Förutsättningarna finns för ett fortsatt förbättrat resultat i den underliggande portföljen  2003


Årsredovisningen går att beställa direkt från Ratos på www.ratos.se eller per telefon
08-700 17 00.

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera