Ratos avyttrar DataVis

Ratos ursprungliga investering i DataVis genomfördes vid årsskiftet 1999/2000. Sammantaget investerades då 190 Mkr. Därutöver lämnades ett konvertibelt förlagslån om 63 Mkr, vilket återbetalades våren 2003. Utvecklingen för bolaget har, liksom för IT-branschen i övrigt, varit negativ. DataVis verksamhet har under de senaste åren renodlats och utvecklingen i bolaget har under 2003 varit positiv. Det bokförda värdet av DataVis-innehavet har redan tidigare nedjusterats och uppgick i Ratos halvårsrapport till 9 Mkr. DataVis har idag ca 150 anställda på nio kontor runt om i Sverige. Omsättningen 2002 uppgick till 192 Mkr.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49 eller 070-399 62 39
www.ratos.se (ytterligare fakta om Ratos och DataVis samt bildbank
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar