Ratos bokslutskommuniké publiceras 21 februari

Bokslutskommunikén för år 2002 publiceras fredagen den 21 februari kl 07.45


En inspelad intervju med VD Arne Karlsson med anledning av kommunikén finns efter offentliggörandet på Ratos hemsida www.ratos.se.


Kl. 08.00 inbjudes till frukostmöte med VD Arne Karlsson på Operaterrassen där Fredrik Grevelius, investmentbolagsanalytiker på ABG, är moderator. Anmälan görs till Finanical Hearings på www.financialhearings.com


Kl. 12.00 presenteras Ratos och kommunikén av Arne Karlsson vid ett lunchmöte för institutionella investerare anordnat av Hagströmer & Qviberg Fondkommission.


Kommentarer till kommunikén och möjlighet till frågor ges vid den telefonkonferens på telefonnummer +44 20 8240 8240 som hålls klockan 14.30. OH-bilder som stöd till telefonkonferensen kommer efter kommunikéns offentliggörande finnas tillgängliga på www.ratos.se.


För ytterligare information
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08 700 17 49 eller 070 399 62 39
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2002        21 februari 2003
Bolagsstämma 2003        9 april 2003
Delårsrapport januari - mars 2003      12 maj 2003
Delårsrapport januari - juni 2003      27 augusti 2003
Delårsrapport januari - september 2003  12 november 2003
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar