Ratos delårsrapport publiceras 13 november

Report this content
Delårsrapport för januari till september 2002 publiceras onsdagen den 13 november kl 09.00.


En inspelad intervju med VD Arne Karlsson med anledning av rapporten finns efter offentliggörandet på Ratos hemsida www.ratos.se.


Kommentarer till rapporten och möjlighet till frågor ges vid den telefonkonferens på telefonnummer +44 20 8401 1043 som hålls klockan 14.00 den 13 november. OH-bilder som stöd till telefonkonferensen kommer efter rapportens offentliggörande finnas tillgänglig på www.ratos.se.


Fredagen den 15 november presenteras Ratos och delårsrapporten av Arne Karlsson vid ett lunchmöte för institutionella investerare anordnat av Carnegie.


  
Kommande informationstillfällen:
Delårsrapport januari - september 2002  13 november 2002
Bokslutskommuniké 2002        21 februari 2003
Bolagsstämma 2003        9 april 2003
Kapitalmarknadsdag            19-20 mars 2003
Delårsrapport januari - mars 2003      12 maj 2003
Delårsrapport januari - juni 2003      27 augusti 2003
Delårsrapport januari - september 2003  12 november 2003


 
 
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Giga Consulting, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas.
 
Hela pressmeddelandet finns att ladda ner från medfäljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar