Ratos säljer sitt innehav i Telelogic

Ratos AB har i dag sålt större delen av sitt innehav i Telelogic eller 15 221 556 aktier vilket motsvarar 8,2 % av kapitalet i Telelogic. Försäljningen innebär att Ratos gör en exitvinst på 84 Mkr.

Den årliga genomsnittliga avkastningen på Ratos investering i Telelogic uppgår till drygt 100 %. Efter försäljningen äger Ratos 310 000 aktier i Telelogic som kommer att läggas in i Ratos korta tradingportfölj.

Om oss

Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

Prenumerera