Atles aktier i HL Display nu åverförda till Ratos

Atles aktier i HL Display nu överförda till Ratos I samband med Ratos och 3i:s offentliga bud på Atle våren 2001 informerades om avsikten att överföra samtliga Atles aktier i HL Display till Ratos. Överföringen av Atles aktieinnehav i HL Display är idag slutförd. Ratos innehav i HL Display uppgår därefter till 109 216 A-aktier och 2 115 854 B-aktier. Innehavet motsvarar därmed 28,9 % av kapitalet och 20,2 % av rösterna i HL Display. För ytterligare information kontakta: Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 08-700 17 49 Kommande informationstillfällen: Bokslutskommuniké 2001 2002-02-21 Delårsrapport jan-mars 20022002-05-13 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Esselte, Exceed, Gadelius KK, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, Hilton Group, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Kronans Droghandel, Lindab, Martinsson, Programmera, Q-Labs, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00950/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar