Hilding Anders förvärvar Crown Bedding

Hilding Anders förvärvar Crown Bedding Ratos intressebolag Hilding Anders har idag förvärvat Crown Bedding som är en av Belgiens största sängtillverkare. Affären innebär att Hilding Anders nu finns representerat i 14 länder i Europa. - Crown Bedding är ett välkommet tillskott till Hilding Anders- koncernen och förvärvet är helt i linje med vår affärsidé att expandera i Europa, kommenterar VD Bengt Adolfsson dagens affär. Crown Bedding är en av Belgiens största tillverkare med en omsättning på ca 360 Mkr, ett EBIT-resultat om 70 Mkr och 150 anställda. Nuvarande VD är Lucien Peleman som även fortsättningsvis kommer ha denna befattning. Säljare är de båda riskkapitalbolagen NIB Capital och 3i samt medlemmar av bolagets ledning. Hilding Anders är Europas största sängtillverkare och förstärker med köpet av Crown Bedding sin ställning i Beneluxregionen där man tidigare äger Pullman Matrassen Fabriek i Holland. Hilding Anders omsätter idag cirka 3,5 miljarder kronor och har 2 300 anställda. Bolaget finns idag representerat i Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Polen, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Ratos ägarandel i Hilding Anders är 27 %. För ytterligare information kontakta: Arne Karlsson, VD, 08 700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 08 700 17 49 Kommande informationstillfällen 2002: Bokslutskommuniké 2001 21 februari Delårsrapport jan-mars 13 maj Delårsrapport jan-juni 26 augusti Delårsrapport jan-sept 13 november Bolagsstämma 10 april Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Esselte, Exceed, Gadelius KK, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, Hilton Group, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Kronans Droghandel, Lindab, Martinsson, Programmera, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01620/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01620/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar