Inbjudan till presskonferens

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS Med anledning av Ratos och 3i´s gemensamma bud på Atle inbjuds till presskonferens kl 10.00 på Salénhuset, Sal Olympia, Norrlandsgatan 15 i Stockholm Frukt och dryck finns framdukat från 09:45 tillsammans med informations- och bakgrundsmaterial. Affären kommer att presenteras av : Arne Karlsson, VD Ratos Richard Summers, Europachef 3i Paul Waller, Executive Director 3i Lars Gårdö, VD Atle Välkomna! Ratos är ett börsnoterat Private Equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till ca 10 miljarder kronor. Bland Ratos innehav finns Camfil, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Exceed, Q-Labs, Scandic Hotels, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00030/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar