Ny hemsida - ett lyft!

Ny hemsida - ett lyft! Idag lanserar Ratos sin nya hemsida. Målgrupper är främst aktieägare, analytiker och investerare, ekonomisk fackpress samt medelstora och stora företag som söker nytt kapital och/eller nya ägare. I Dagens Industris ranking av börsbolagens hemsidor som publiceras idag har vi lyft vår placering från 77 till 29 plats. Ett ordentligt lyft - men vi siktar högre. Ge oss gärna tips om hur vi kan förbättra oss ytterligare! På www.ratos.se finns information om såväl Ratos som våra Aktiva innehav. Lyssna till exempel på månadens intervju med Camfils VD Jan Eric Larson. På hemsidan hittar du även ett avsnitt om Private Equity-branschen med länkar till såväl branschorganisationer som konkurrenter. För ytterligare information: Anna-Karin Celsing, Informationschef, 070-399 62 39 Ratos är ett börsnoterat Private Equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över 10 miljarder kronor. Bland Ratos innehav finns ACE, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Scandic Hotels, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00820/bit0002.pdf

Dokument & länkar