Ratos bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BESÖK WWW.RATOS.SE LYSSNA PÅ ARNE KARLSSON KOMMENTERA RAPPORTEN · Resultat före skatt 1 977 Mkr (1 761) · Vinst per aktie 23,91 kr (20,95) · Utdelningsförslag 5,50 kr per aktie (4,50) · Löpande resultat från Aktiva innehav 320 Mkr (128) · Substansvärdet per aktie ökade 15% · Substansvärdet per den 20 februari 118 kr per aktie · God värdetillväxt Ratos investeringar har uppvisat en god värdetillväxt under år 2000. Ratos substansvärde per aktie ökade med 15% under 2000 samtidigt som AFV generalindex föll med 12%. Huvuddelen av de Aktiva innehaven har utvecklats bättre än eller i linje med Ratos förväntningar. Kapitalförvaltningens avkastning uppgick till -6%. Den positiva utvecklingen har även gällt Ratos kursutveckling. Totalavkastningen för Ratos-aktien uppgick till 16% vilket skall jämföras med SIX Return Index som föll med 11% under samma period. Investeringar och Exits Under året har ny- och tilläggsinvesteringar i Aktiva innehav genomförts med ett sammantaget belopp om 1 319 Mkr (1 021). Nya Aktiva innehav är luftfiltertillverkaren Camfil, IT-konsulten DataVis och konsultföretaget Q- Labs. Del-exit i Telelogic genomfördes i slutet av mars då cirka en tredjedel av Ratos innehav såldes. Erbjudande att tillsammans med 3i förvärva samtliga aktier i Atle Den 19 februari 2001 offentliggjorde Ratos tillsammans med det engelska ledande Private Equity-bolaget 3i ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Atle. Erbjudandet innebär att Ratos ensamt förvärvar två innehav, Haglöfs och HL Display. Därutöver förvärvar Ratos tillsammans med 3i 10 innehav där Ratos ägarandel kommer att variera mellan 28-50%. Dessa nya innehav är Alimak + Hek International, Arcorus, DIAB, Gadelius KK, Haendig, Hilding Anders, Kronans Droghandel, Martinsson Gruppen, Programmera och Sweden On Line. Därtill kommer Ratos att med 3i hälftenäga en portfölj av 19 mindre hel- och delägda bolag. Ratos investering i Atle uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00940/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00940/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar