Ratos fullföljer förvärvet av Farr - ökar investering i sammanslagna Camfil/Farr

Fullföljer förvärvet av Farr - ökar investering i sammanslagna Camfil/Farr Vid anmälningsperiodens slut för Ratos budbolags bud på den amerikanska luftfilter-tillverkaren Farr Company hade över 90% av aktieägarna accepterat erbjudandet. Ratos har därför beslutat fullfölja budet. Samtidigt har Ratos beslutat utnyttja sin option att slå samman Farr med det svenska företaget Camfil. Gemensamt förbereder nu Ratos och Camfil nästa steg i konsolideringen av luftfiltermarknaden. Ratos har med anledning av detta beslutat investera ytterligare 200 Mkr i den sammanslagna koncernen. Anslutningen till Ratos bud på den amerikanska luftfiltertillverkaren Farr representerade över 90% av utestående aktier och de amerikanska konkur- rensmyndigheterna har givit sitt godkännande till affären. Budet - som läggs genom ett av Ratos helägt amerikanskt budbolag - uppgår till totalt 1,2 mdr kr och slutförs nu genom inlösenförfarande för resterande aktier. Farr fusioneras med Camfil Parallellt med förvärvsprocessen har Ratos utvärderat olika alternativ för samverkan mellan Farr och det svenska luftfilterföretaget Camfil. En sammanslagning av de två företagen där Ratos i utbyte mot Farr erhåller en ägarandel i Camfil har visat sig vara den bästa formen för ett framtida samarbete. Genom ett samgående med Farr etablerar Camfil en heltäckande försäljnings- och marknadsorganisation i såväl Europa som i USA samt ett utökat och förstärkt produktsortiment. Bolaget, som beräknas få en årlig omsättning om ca 2,6 mdr kr, blir en av världens största tillverkare av luftfilter och världsledande inom sina produktsegment. "Genom att slå samman bolagen får vi ett fantastiskt utgångsläge för vår fortsatta globala expansion" säger Camfils koncernchef Jan Eric Larson. Global konsolidering med Trosa som bas Marknaden för luftrening växer. Miljökraven från delar av process- och läkemedelsindustrin liksom ökande behov av renade inomhusmiljöer driver på utvecklingen. Samtidigt ökar kraven på tillverkarna vad avser global närvaro och större investeringar i bland annat forskning och utveckling. Ratos och Camfils gemensamma bedömning är därför att en fortsatt konsolidering kommer att ske i branschen. Bo Jungner, Senior Investment Manager på Ratos och ansvarig för affären ser dagens besked som startpunkten för nästa steg i en konsolidering av den globala luftfiltermarknaden. "Ratos transaktionskunnande och finansiella resurser i kombination med Camfils branschkunnande utgör en mycket god grund för att skapa och utveckla världens främsta luftfiltertillverkare". Ratos investering utökas I syfte att förbereda för fortsatta förvärv inom branschen har Ratos beslutat utöka sin investering i den nya Camfil-koncernen med 200 Mkr till totalt 450 Mkr. Ratos ägarandel kommer därmed att öka till strax under 30%. "Investeringen i Farr och det fortsatta samarbetet med Camfil är ett utmärkt exempel på hur Ratos investeringar kan komma att se ut inom ramen för bolagets nya Private Equity-strategi" säger Ratos VD Arne Karlsson. För ytterligare information: Bo Jungner, Senior Investment Manager, Ratos, 08-700 17 00 Jan Eric Larson, VD och koncernchef, Camfil, 0156-536 02 www.ratos.se www.camfil.se Ratos är ett börsnoterat Private Equity bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över 10 miljarder kronor. Bland Ratos innehav finns ACE, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Scandic Hotels, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00900/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar