Ratos säljer sitt innehav i Telelogic

Ratos säljer sitt innehav i Telelogic Ratos AB har i dag sålt större delen av sitt innehav i Telelogic eller 15 221 556 aktier vilket motsvarar 8,2 % av kapitalet i Telelogic. Försäljningen innebär att Ratos gör en exitvinst på 84 Mkr. - När vi nu lämnar vår ägarroll i Telelogic efter nästan fyra år, kan vi konstatera att vi fått vara med om en kraftfull tillväxtfas i ett spännande framtidsföretag. Vår investering har därtill givit en god avkastning, kommenterar VD Arne Karlsson dagens affär. Den årliga genomsnittliga avkastningen på Ratos investering i Telelogic uppgår till drygt 100 %. Efter försäljningen äger Ratos 310 000 aktier i Telelogic som kommer att läggas in i Ratos korta tradingportfölj. För ytterligare information kontakta: Arne Karlsson, VD, 08 700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 08 719 84 43 Kommande informationstillfällen 2002: Bokslutskommuniké 2001 21 februari Delårsrapport jan-mars 13 maj Delårsrapport jan-juni 26 augusti Delårsrapport jan-sept 13 november Bolagsstämma 10 april Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Esselte, Exceed, Gadelius KK, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, Hilton Group, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Kronans Droghandel, Lindab, Martinsson, Programmera, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00670/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar