Telia Overseas säljer sin andel i mobiloperatören Tess

Telia Overseas säljer sin andel i mobiloperatören Tess En principöverenskommelse har tecknats beträffande försäljning av brasilianska mobiloperatören Tess S.A. till Telecom Americas. Telia Overseas ägarandel i Tess uppgår till 29 %. Köpeskillingen uppgår till 950 MUSD. Affären innebär att tillgångarna (enterprice value) värderas till cirka 1,8 miljarder USD. En förutsättning för affären är att köparen övertar Telia Overseas samtliga tillgångar i Tess. Försäljningen förutsätter också de brasilianska myndigheternas god kännande, vilket beräknas kunna erhållas i slutet av mars 2001. Försäljningen väntas medföra en marginell resultateffekt för Telia Overseas. Ratos äger cirka 9 % i Telia Overseas och har investerat totalt 328 Mkr i bolaget. Telia Overseas ingår som ett Aktivt innehav i Ratos portfölj. Affärsidén är att förvärva utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni, och kommunikationsnät i utvecklingsländer. Förutom i Brasilien har Telia Overseas engagemang i Sri Lanka, Indien, Hongkong, Uganda, Namibia och Slovenien. För mer information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00 Ratos är ett börsnoterat Private Equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Värdet av Ratos tillgångar uppgår till ca 10 miljarder kronor. Bland Ratos innehav finns Camfil, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Exceed, Q-Labs, Scandic Hotels, Superfos, Telelogic och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00200/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar