Delårsrapport  1 april - 30  juni 2018

1/1 - 30/6  2018 

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 708,9 KSEK (706,0 KSEK), en ökning med
2,9 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4494,8 KSEK (-4892,9 KSEK), en förbättring med 398,1 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,56 SEK (-0,61 SEK) och antalet aktier uppgick till 7.970.289 st (7.956.960 st).

1/4 - 30/6  2018 

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 212,6 KSEK (640,0 KSEK), en minskning med 427,4 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2356,8 KSEK (-2579,6 KSEK), en förbättring med 222,8 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,30 SEK (-0,32 SEK) och antalet aktier uppgick till 7.970.289 st (7.956.960 st). 

Händelser under april 1 - juni 30
 
Teknikkonsultföretaget Rejlers har valt att använda Raybaseds system i Rejlers energisparprojekt.

Raybased fick order av Bravida gällande trådlös styrning och övervakning av ventilationssystem i byggbolaget BRA Byggs nya fastighet.

Raybased blev inbjuden till EEGlobal, Energy Efficiency Global Forum. Evenemanget samlar företags- och politiska ledare från hela världen samt förespråkare från branschen för att skapa en dialog kring avancerad energieffektivitet. Jan Ryderstam, grundare och CTO från Raybased höll ett anförande och deltog i efterföljande panelsamtal på temat att reducera koldioxidavtrycket från byggnader.

Raybased genomförde en nyemission, med syftet att snabba på̊ bolagets expansion.

Utbildning av elinstallatörer i Raybaseds system och installationsverktyg.

Händelser efter perioden
 
Raybased slöt ett avtal med Sustainable Energy Nordic AB om tjänster inom strategisk marknadsföring och försäljning. Styrelsen beslutade samtidigt om en riktad nyemission av aktier om 0,5 MSEK till detta bolag.

Raybased har accepterats till Energimyndigheten och Business Sweden Programme Cleantech Hub i San Francisco. Raybased får nu möjlighet till stöd med etablering av ett säljkontor i San Francisco.

Raybased fick ytterligare en order från Castellum, avseende trådlös fjärravläsning av vattenmätare.

VD ord

Raybased har under perioden fortsatt bearbeta nuvarande kunder och arbetet med att etablera nya och långsiktiga kundrelationer. Arbetet sker tillsammans med våra samarbetspartners både inom teknik och marknad.

Under perioden har vi färdigställt flera installationer för ljusstyrning i skolor och kontorsmiljöer. Vi har också installerat ytterligare system för trådlös fjärravläsning av vattenmätare.

Samarbetet med Bravida utvecklas och under perioden har vi påbörjat projekteringsarbetet på ”Lillegården” som är en förskola i Trollhättan. Det är en del av ett energisparprojekt som Rejlers driver åt Kraftstaden Fastigheter. Arbetet avser styrning av belysning och övervakning av ventilation i förskolan.

Även samarbetet med Telenor utvecklas och har under perioden lett till intressanta offerter som är aktuella för avslut.

Den högaktuella debatten om energiproduktionens inverkan på klimatet gör att vårt kraftfullt energireducerande koncept kommer alltmer i fokus och under kvartalet blev vi inbjudna till två stora sammankomster som båda handlade om framtida utmaningar inom energiområdet.

Den andra sammankomsten var en konferens som arrangerades av Nordic Cleantech Capital Day, och gick av stapeln i Malmö. Syftet med konferensen, där viktiga aktörer inom industri, investmentbolag, regeringar, start-up bolag och tillväxtföretag samlades, är att man ska få möjlighet att lära sig av nya hållbara innovationer. På mötet presenterade Jan Ryderstam, vår CTO, sin syn på vad utvecklingen inom energieffektivisering bör fokusera på för att ha en rejäl chans att lyckas.

Utmärkelsen ”Seal of Excellence” från Horizon 2020 som vi erhöll under maj månad är ytterligare ett bevis på bolagets unikitet och marknadspotential. Projektförslaget som av Horizon 2020 anses vara högkvalitativt har bedömts i en mycket konkurrenskraftig utvärderingsprocess. Bolagets ansökan om medel är aktuell för bedömning under hösten.

Under perioden har vi vidareutvecklat spännande kundrelationer med fastighetsägare och investerare i USA. Raybased för idag diskussioner med flera intressenter om ytterligare aktiviteter i USA. Vi har inlett arbetet med UL-certifiering och FCC-certifiering. Båda är lika nödvändiga för den nordamerikanska marknaden för att vi ska kunna sälja vår produkt där och fungerar som S-märkningen för den svenska marknaden. Arbetet med certifieringarna beräknas vara klart under kvartal tre.

Under maj månad genomförde vi en företrädesemission med syftet att accelerera Raybaseds expansion genom att vidareutveckla och effektivisera bolagets installations- och konfigurationsprocess, bygga upp supportorganisationen, intensifiera marknadsförings- och säljaktiviteter och nätverksbyggande på bolagets målmarknader. Vi vill också möjliggöra kundanpassad vidareutveckling och kostnadsoptimering av mjukvaran, kostnadsoptimering och anpassning av hårdvaran.

Utvecklingsarbetet har fortsatt i oförminskad takt av framförallt konfigurations- och installationsverktyget, som kommer att trimmas ytterligare för storskalig användning. Detta arbete kommer att färdigställas under hösten.

Bolaget har inlett arbetet med etablering i USA genom Business Swedens Cleantech Hub. Den initiala responsen har varit positiv och Raybaseds styrelse är fortsatt positiv till potentialen för bolagets produkter på den amerikanska marknaden.

Vi har efter periodens utgång förstärkt vår organisation genom samarbete med Sustainable Energy Nordic AB. Detta gör vi för att tillföra ytterligare resurser inom strategisk marknadsföring och försäljning. Bolaget representeras av Jonas Almquist som tidigare bl a varit VD för Bergen Energi AB. Jonas, som har en lång erfarenhet av arbete inom energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi och ”CleanTech”, ser en stor potential i Raybaseds koncept vilket också visas i den investering (se PM daterat 23 aug) Sustainable Energy gör i Raybased.

Raybaseds styrelse har vidare en stark övertygelse om generell tillväxt och därmed även en fortsatt positiv syn på bolagets framtid.

Lennart Olving
VD för Raybased AB (publ)

Övriga uppgifter
Kvartalsrapporten avges av VD Lennart Olving efter bemyndigande från styrelsen.

Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Lennart Olving, 0725 - 486 688 samt styrelseordförande, Lars Elmberg, 0708 - 237 004

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras den 30 november 2018 på̊ Spotlights hemsida;
www.spotlightstockmarket.com, samt på̊ bolagets hemsida www.raybased.com. 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar