Energianalys från förskolan Vitsippan

Under september informerade vi på vår hemsida om de förbättringar som uppnåtts av mjuka värden genom installationen av Raybaseds system på Vitsippans förskola.  Rapporten finns att läsa på Raybaseds hemsida. En första energianalys är nu gjord. Den visar en minskad energiförbrukning med 21% jämfört med motsvarande period före installationen. Ytterligare besparingar kommer att uppnås allteftersom systemet intrimmas.

Lennart Olving, VD Raybased
”Daghemmet Vitsippan var Raybaseds första installation, och det är med stor glädje vi ser att vårt system skapar konkreta resultat utöver alla de mjuka värden som förbättrats, vilket vi rapporterat om tidigare”.

Anders Torslid, VD Kraftstaden
”Vi är mycket nöjda med de resultat som hittills uppnåtts och ser fram mot fortsatt intrimning och analys”.

För ytterligare information

Lennart Olving

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: 0725 - 486 688

E-post: lennart.olving@raybased.com 

Lars Elmberg 

Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 0708 - 237 004

E-post: lars.elmberg@raybased.com 

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 OKTOBER 2017. 

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibelt med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar