Flaggningsmeddelande för Raybased AB

Raybased AB, meddelade i dag att Jan Ryderstam i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen ökat sitt aktieinnehav i Raybased AB från 1 026 746 aktier till 1 108 379 aktier. Det relativa aktieinnehavet har därmed minskat från ca 12,9 % till ca 8,2 % procent av bolagets aktier och röster.

För mer information, vänligen kontakta:                          

Lennart Olving                                                                                        
CEO, Raybased AB                                                                                  
Tel: +46 725-486 688                                                              
E-post: lennart.olving@raybased.com                                  

Om Raybased AB 

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

www.raybased.com  
  

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar