Flaggningsmeddelande i Raybased AB (publ)

Brofund Group äger nu 9,6 % av Raybaseds aktier och är därmed bolagets största enskilda aktieägare med 2 357 370 aktier och 2 357 370 röster. Brofund var garant i vårens nyemission och har därefter ökat sitt innehav genom köp av ytterligare aktier.  

Brofund är ett privat investmentbolag, som bland annat indirekt är huvudägare i Slättö Förvaltning.

”Fastighetsbranschen står inför en strukturomvandling drivet av teknikutveckling och digitalisering. Bolag som lyckas etablera affärsmodeller inom PropTech har goda förutsättningar till fin tillväxt framgent. Vi tycker att Raybased är ett spännande företag med potential till god värdeutveckling och de kontakter vi har haft med ledningen har varit förtroendeingivande”, kommenterar Johan Karlsson, Brofund Group.

”Vi är nöjda med att få in Johan Karlsson och Brofund Group som ägare i Raybased. Att få tillgång till ett industriellt perspektiv och nätverk från ägarsidan förbättrar ytterligare våra förutsättningar att utveckla våra tjänster mot marknaden”, kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ) 

Telefon: +46 702 58 38 88

jonas.almquist@raybased.com
      
Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: +46 703 19 48 00

lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com 

Taggar:

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Brofund Group äger nu 9,6 % av Raybaseds aktier och är därmed bolagets största enskilda aktieägare med 2 357 370 aktier och 2 357 370 röster. Brofund var garant i vårens nyemission och har därefter ökat sitt innehav genom köp av ytterligare aktier.
Twittra det här

Citat

Fastighetsbranschen står inför en strukturomvandling drivet av teknikutveckling och digitalisering. Bolag som lyckas etablera affärsmodeller inom PropTech har goda förutsättningar till fin tillväxt framgent. Vi tycker att Raybased är ett spännande företag med potential till god värdeutveckling och de kontakter vi har haft med ledningen har varit förtroendeingivande
Johan Karlsson, Brofund Group.
Vi är nöjda med att få in Johan Karlsson och Brofund Group som ägare i Raybased. Att få tillgång till ett industriellt perspektiv och nätverk från ägarsidan förbättrar ytterligare våra förutsättningar att utveckla våra tjänster mot marknaden
Jonas Almquist, VD Raybased