Förtydligande av Telenor och Raybaseds samarbetsavtal

Raybased slöt nyligen ett samarbetsavtal med Telenor som kommer att gynna båda parterna. Telenor har som mål att positionera sig som en partner för alla frågor om digitalisering som deras bolagskunder (fastighetsägare, byggbolag mm.) kan tänka sig ha. Detta gäller självklart frågor om Telenors kärnaffär men också andra affärsområden som tangerar telekommunikation och som dessutom kan dra nytta av sådan kommunikationsinfrastruktur som Telenor tillhandahåller sina kunder. 

Telenor har fått frågor från sina kunder om digitalisering i fastigheter. Frågor som: Hur kan du effektivisera mätning av el, energi och vatten? Hur styr du dina fastigheter från en central punkt? Hur kan vi göra våra nya lägenheter mer attraktiva för slutkunder m.h.a digitalisering och smarta hem? Dessa behov ligger något utanför Telenors traditionella värdeerbjudande men då bolaget är en proaktiv partner i alla digitaliseringsfrågor så vill man ändå hjälpa sina kunder att tillgodose dem. Det är här Raybased kommer in.

I ett första steg så kommer Raybased att arbeta nära Telenors säljorganisation med att utbilda dem i vad Raybaseds system kan göra och vilka behov som det kan tillgodose. I de fall där behoven existerar så kommer man att ta med Raybased i kunddialogen och erbjuda Raybaseds system för att svara på dessa behov. Långsiktigt finns målet att utveckla s.k. hyllprodukter som drar nytta av Raybaseds system och Telenors infrastruktur och som Telenor kan sälja direkt till sina kunder. Samarbetet är alltså försäljnings- och affärs fokuserat.


För ytterligare information 

Lennart Olving
VD, Raybased
Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 

Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. 

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars mobilnät täcker 99,9 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har drygt 2,6 miljoner mobilabonnenter, cirka 670 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,6 miljarder kronor (2016) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar