Raybased erhåller följdorder på ytterligare en villa

Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av fastigheter, har tagit hem en affär gällande en villa i Göteborgsområdet. Affären är en ”spinoffeffekt” från en tidigare villainstallation.

Installationen omfattar reglering av uppvärmning och styrning av belysning med smarta scenarier. Allt kan skötas på distans såväl som på plats i huset och energiförbrukningen beräknas kunna sänkas med cirka 30 procent.

Ordervärdet är ännu inte fastställt eftersom systemets omfattning skall beslutas i samråd med beställaren.

Det intressanta med installationen i privatvillor är att det så tydligt illustrerar Raybaseds fördelar i tre olika perspektiv: fastighetsägarens, hyrestagarens och samhällsnyttan. Till skillnad från kommersiella fastigheter, där Raybaseds egentliga fokus ligger, är samtliga tre perspektiv intressant för en och samma person.

Installationen ska vara klar senast under hösten 2017.

Lennart Olving, VD Raybased


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 MAJ 2017. 

Om Raybased 

Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter.


För ytterligare information

Lennart OlvingVD, Raybased AB (publ)Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 
Lars Elmberg Styrelseordförande, Raybased AB (publ)Telefon: 0708 - 237 004E-post: lars.elmberg@raybased.com  

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar