Raybased lämnar in sin Fas 2 ansökan till Horizon 2020

Raybased har idag lämnat in sin Fas 2 ansökan till EU:s ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”. Programmet har som mål att stödja små och medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan deras forsknings- och utvecklingsinsatser och marknaden. Vid ett godkännande i denna andra fas kan bolaget få upp till 2,4 miljoner Euro i stöd för att ytterligare utveckla både sitt erbjudande och accelerera marknadsexpansionen i Europa.

I denna fas 2 ansökan har Raybased tillsammans med samarbetspartners definierat konkreta aktiviteter som ska utveckla bolagets affärsmodell och erbjudande så att en väg öppnas till den gigantiska europeiska marknaden. Denna ansökan är utvecklad tillsammans med Inspiralia, som är ett konsultbolag med mycket stor erfarenhet inom området. Förutom att utveckla affärsplanen så kommer projektet att fokusera på två arbetsområden. Det första syftar till att öka möjligheterna till samarbete med externa aktörer på den europeiska marknaden. Det andra arbetsområdet tar ett stort grepp kring hur fastigheter projekteras och kommer att resultera i sant ”disruptiv” teknik för att göra rätt från början, nå högre kvalitet, reducerade kostnader, kortare projekteringstider och effektivare logistik.

Vi planerar för ett godkännande av vår ansökan under våren 2018.

I ansökningsprocessen är det viktigt med partners som visar intresse för Raybased system och stödjer projektet. Vi kan med glädje konstatera att Bravida AB, Serneke AB, Space M2 AB och Trollhättan Tomt AB har visat stort intresse och stödjer vår ansökan i SME Horizon 2020.

”Det är enormt roligt att vi har kommit så här långt nu. Som vi tidigare rapporterat så ser tjänstemännen inom EU att vårt system är en unik innovation med stor potential som kan ligga till grund för att skapa ett snabbt växande och lönsamt företag på den europeiska marknaden. Att vårt system även är mycket energibespararande har spelat stor roll för godkännandet av vår första ansökan”, säger Lennart Olving, VD på Raybased.

Om Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder Euro. Målet med Horizon 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horizon 2020 är en satsning på att hjälpa små och medelstora företag att utvecklas.

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst system för fastighetsautomation. Systemet övervakar, styr och optimerar elektriska funktioner i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. 


  

För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg

VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004

E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 JANUARI 2018.  

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 781170. 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar