Raybased tecknar Proptech-avtal med Corem Property Group

Affären gäller en fastighet i Corems bestånd där Kunskapsskolan driver sin verksamhet i Katrineholm och omfattar en lösningsleverans från Raybased. Ordervärdet är på ca 200.000 SEK och affären är den första mellan parterna. Arbetet påbörjas omgående. Med detta avtal lanseras Raybaseds Proptech-tjänst nummer två – ”AIR QUALITY as a Service”. Detta är ytterligare en order på en skalbar Proptech-tjänst liksom den som tillkännagavs tidigare idag. Då handlade det om en order på digitalisering av inhämtning och hantering av olika typer av mätardata - s k ”METERING as a Service”.

Corem är ett snabbt växande fastighetsbolag, som jobbar kontinuerligt med att uppgradera sina fastigheter så att de kan driftas digitalt och effektivt. Bolagets bestånd är på 186 fastigheter med
en total uthyrbar area om drygt 1,4 miljoner kvm. 

Avtalet mellan Raybased och Corem innebär att tidigare manuellt arbete digitaliseras genom uppkoppling av ventilationssystemet i skolan. Genom att med tjänsten ”AIR QUALITY as a Service” digitalt övervaka skolans luftkvalitet och trådlöst styra ventilationsspjällen fördelas frisk luft mellan klassrummen utifrån var eleverna befinner sig. Det innebär att luftflödet minimeras där syrenivån är hög och ingen befinner sig medan luftflödet maximeras där lektion pågår och syreförbrukningen är hög. Detta leder till rätt inomhusklimat och låg energiförbrukning.


”Det är viktigt för skolverksamheter och fastighetsägare, som äger lokaler där sådan verksamhet bedrivs att man kan erbjuda god luftkvalitet kombinerat med låg energiförbrukning, Raybased kan lösa dessa utmaningar effektivt och till en lägre kostnad”, kommenterar Jonas Almquist, VD på Raybased.

Idag finns ett utbrett problem med att luftkvaliteten är undermålig i skolor då antalet elever per klass ökar. Med en smart fördelning av frisk luft minskar behovet att öka ventilationskapaciteten i fastigheten. Den traditionella lösningen har varit att byta till ett kraftfullare fläktaggregat, vilket ofta innebär en mångmiljoninvestering. Med Raybaseds trådlösa styrning kan samma resultat uppnås med en väsentligt lägre investering.  

Tjänsten ”AIR QUALITY as a Service” är den andra av flera tjänster som Raybased lanserar. Den första - ”METERING as a Service” – presenterades tidigare idag. Bolaget arbetar nu intensivt tillsammans med en rad fastighetsägare med att paketera ytterligare Proptech-tjänster och därmed skapa flera generiska tjänster som löser kritiska utmaningar för fastighetssektorn såsom CO2 minskning, kostnadsbesparing och förbättrad inomhusmiljö.

”Mitt mål sedan jag tillträdde som VD för Raybased i november har varit att skapa Proptech-lösningar, som bygger på Raybaseds unika trådlösa teknologi och som löser konkreta behov och utmaningar hos världens fastighetsägare. Lösningarna skall tillfredsställa ett tydligt behov, vara skalbara och vi skall ha en god lönsamhet. Samtidigt skall lösningen tillföra kunden ett konkret mervärde och vara kostnadseffektiv. Många kommuners ekonomi är ansträngd, genom att erbjuda lösningen som en tjänst med betalning över flera år kan t ex en kommun åtgärda 20 skolor per år i stället för bara en med samma investeringsbudget”, kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased AB. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist                                                                                Lennart Olving 
VD, Raybased AB (publ)                                                                  Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: +46 702 58 38 88                                                              Telefon: +46 703 19 48 00                                                                                      
jonas.almquist@raybased.com                                                                                                           lennart.olving@raybased.com

                                                                                                         

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com 

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM). www.raybased.com

Prenumerera

Dokument & länkar