Raybased tidigarelägger Q1 rapport 2018

Raybased AB planerar att presentera sin rapport för första kvartalet 2018 den 27 april, vilket är tidigare än aviserat. Detta görs för att ge ytterligare information inför förestående företrädesemission.

Mer information lämnas av:

Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB

Tel 0708 – 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Lennart Olving, CEO, Raybased AB

Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

www.raybased.com

Om oss

Raybased Holding AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera