Raybaseds första order i USA

Raybased har fått sin första order i USA. Ordern avser en mindre pilotinstallation hos en svensk kund. Installationen, som bl a omfattar dataanalys och visualisering av energiförbrukning och närvarodetektering i fastigheten, kommer att genomföras under hösten 2018. Efter utvärdering finns möjlighet till en mer omfattande installation.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Olving
CEO, Raybased AB
Tel: +46 725-486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 

Lars Elmberg    
Styrelseordförande, Raybased AB
Tel: +46 708-237 004      
E-post: lars.elmberg@raybased.com  


Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018.

Taggar:

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera