Styrelseförändring

Jonny Sandberg har meddelat bolaget att han inte längre, på grund av personliga skäl, önskar kvarstå i bolagets styrelse. Jonny uppger också att en orsak är att han granskats för en mindre aktieaffär i bolaget.

Händelsen går tillbaka till början av 2016 då han enligt egen uppgift förvärvade 6000 aktier, som han fortfarande äger. Köpet, som gjordes till kursen 15: - skedde i nära anslutning till ett PM om hyra av nya kontorslokaler för bolaget. Frågan om misstänkt insiderhandel kommer nu att prövas rättsligt. Valberedningen kommer att sammankallas för att föreslå ny ledamot för inval vid en extra bolagsstämma.

Styrelsens kontaktpersoner:
Lennart Olving

VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 

Lars Elmberg 
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708 - 237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 OKTOBER 2017. 

Om Raybased 
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar