Styrelseordförande och VD tecknar aktier i Raybased

VD, Lennart Olving, har tecknat samtliga sina teckningsoptioner (TO1) och ökar därmed sitt innehav med
ca 5400 aktier i bolaget.

Styrelseordförande, Lars Elmberg, har tecknat samtliga sina teckningsoptioner (TO1) och ökar därmed sitt innehav med ca 5300 aktier i bolaget.
 

För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg

VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004

E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com

 Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 JANUARI 2018. 

 Om Raybased 

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar