Teckningsoptioner TO1

Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med TO1 har idag inletts och pågår till och med den 31 januari.

Anmälningssedel kommer att skickas till direktregistrerade innehavare.

Optionsinnehavare med sitt innehav registrerat på depå skall kontakta sin bank eller fondkommissionär för lösen av optionerna.

Det krävs sex (6) teckningsoptioner för att teckna en (1) ny aktie till kursen 10,40 kr per aktie.
 

För ytterligare information

Lennart Olving                                                          Lars Elmberg

VD, Raybased AB (publ)                                         Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 0725 ‐ 486 688                                         Telefon: 0708 ‐ 237 004

E‐post: lennart.olving@raybased.com                E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar