RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 20,5 (18,5) MSEK under perioden januari till juni 2004 - Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (7,2) MSEK under perioden - Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,62 (0,68) SEK - Rörelseresultat uppgick till 9,1 (10,2) MSEK - Stora satsningar görs på forskning och utveckling - Ett ledande strålterapicentrum i Europa har beställt 14 system vardera av RayOptimizer, RayMachine och RayBiology - Samarbetet med Nucletron utvecklas väl och första produkten fick mycket positivt gensvar vid förhandsvisning på årets viktigaste branschmöte - Ola Enarson tillträdde som ny finanschef under augusti För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/31/20040831BIT20020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar