Julia Östfeldt och Lina Lagerbäck är 2016 års Change Leaders

Reach for Change väljer för sjunde året i rad ut sociala entreprenörer, s.k. Change Leaders med idéer som kan göra livet bättre för barn, till sitt inkubatorprogram. Vinnarna får ekonomiskt stöd, nätverk och rådgivning från några av näringslivets vassaste hjärnor i upp till fem år. Över 300 ansökningar skickades in i år och idag presenterades vilka två som blir årets Change Leaders: Julia Östfeldt som grundat Föreningen Tillsammans, en plattform där unga som utsatts för sexuellt våld kan finna stöd och gemenskap, och Lina Lagerbäck som driver We Unite Design som förbättrar den fysiska skolmiljön och trivseln genom att involvera elever som medskapare.

– Det här är en fantastisk möjlighet för mig att få min idé och min verksamhet att växa och spridas över landet. Min vision är att barn över hela Sverige ska få vara med och utforma miljöer där de kan vara trygga och som hjälper dem  att lära och utvecklas, säger Lina Lagerbäck, en av de två utvalda entreprenörerna.  

Reach for Change är en svensk ideell organisation som hjälper sociala entreprenörer att utveckla innovationer som skapar en bättre värld för barn. Organisationen bildades 2009, och finns idag i 18 länder på tre kontinenter. Organisationen stöder över 100 sociala entreprenörer runtom i världen genom ett inkubatorprogram. Entreprenörernas innovationer bidrar i sin tur till att skapa bättre förutsättningar för flera hundra tusen barn varje år. 

De entreprenörer som deltar i inkubatorprogrammet – Change Leaders – väljs ut genom en omfattande urvalsprocess. Årets finalister i den svenska urvalet kom från MalmöGöteborgVadstena och Stockholm och de har alla utvecklat innovativa lösningar på viktiga utmaningar för barn. Här är mer information om de två som slutligen gick hela vägen och kommer att få stöd av Reach for Change:

Lina Lagerbäck, Stockholm – We Unite Design 

Bakgrund: Studier visar att fysiska miljöer är en viktig faktor för elevers hälsa, utveckling och lärande. Lina Lagerbäck har utvecklat ett koncept som bygger på att utveckla barns fysiska miljöer tillsammans med barnen själva. Hon har bakgrund i både konst och företagsekonomi och nu arbetar hon på Järvaskolan med att utveckla skolmiljön där. 

Lösning/metod: We Unite Design arbetar med att förbättra skolelevers trivsel i skolan och motverka elevers sjunkande resultat – som påvisas i internationella mätningar som exempelvis OECD:s PISA-mätning – genom att fokusera på elevernas fysiska miljöer som ofta är slitna, oinspirerande och behöver upprustning. Genom en kostnadseffektiv resursallokering tar de hand om möbler och andra användbara material från företag och skapar mer inspirerande miljöer tillsammans med barnen. På så vis får de själva vara med och förändra de fysiska miljöer som de vistas i, vilket också gör eleverna till medproducenter av lokalerna med ett stärkt ägandeskap. Utöver detta blir det också ett mervärde i ekonomiska och ekologiska aspekter, eftersom materialet som används vid upprustningen är återbrukat och därför skapar vinster för eventuella partners och jorden som helhet.

Julia Östfeldt, Stockholm – Föreningen Tillsammans 

Bakgrund:I Sverige idag saknas rätt och tillräckligt bra stöd och hjälp för unga individer som har blivit utsatta för sexuellt våld. Den ökade stigmatiseringen kring att ha blivit utsatt för sexuellt våld innebär att det är svårt för unga att prata om det som hänt. Detta är något som Julia och Föreningen Tillsammans vill ändra på.

Lösning/metod: Föreningen Tillsammans är en plattform för unga som utsatts för sexuellt våld att kunna hitta styrka och gemenskap. Föreningen arbetar med stödgrupper, gruppaktiviteter, opinionsbildning (debattartiklar och utställningen TrueFaces, bland annat) och utbildningar kring ämnet. Samtliga som är en del av Föreningen Tillsammans har alla på ett eller annat sätt blivit utsatta för sexuellt våld. Detta är en del i målet att kunna utveckla erfarenheter till kompetens – som sedan sprids i landet.

Presskontakt:
Ebba Lindqvist PR
brev@ebbalindqvist.se
070-480 33 00

Reach for Change är en ideell organisation som identifierar och stöttar lokala sociala entreprenörer med idéer som gör livet bättre för barn. Genom Reach for Change får de tillgång till professionell rådgivning, finansiering och ett globalt nätverk – så idéerna kan växa och göra skillnad för så många barn som möjligt. 

Om oss

Reach för Change söker, väljer ut och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Genom oss får de lönefinansiering, kunskap och ett nätverk för att utveckla sina idéer. Totalt stödjer vi Change Leaders i 17 länder på tre kontinenter.

Prenumerera

Media

Media