Svenskar misstror företags samhällsengagemang

Report this content

Att företag bidrar till ett bättre samhälle är viktigt för svenskar både när vi väljer var vi vill arbeta och vilka produkter vi köper. Men samtidigt är svenskarnas förtroende för näringslivets samhällsengagemang lågt – mindre än hälften av svenskarna litar på att företag bidrar till bättre sociala och ekonomiska förhållanden, vilket är lägre än det globala genomsnittet. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Ipsos på uppdrag av den ideella organisationen Reach for Change.

–  Näringslivet behöver vara med på tåget när det gäller att lösa de samhällsfrågor som vi står inför, och även för att vinna kunders och medarbetares förtroende. Vi behöver fler företag som bryr sig mer om att få saker gjorda och mindre om att se bra ut. En viktig väg framåt är att vi blir bättre på att samarbeta på smarta sätt över sektorsgränser, så att alla olika delar av samhället kan bidra med vad de är bäst på, säger Sofia Breitholtz, vd Reach for Change.

Den nya rapporten visar att 61 procent av svenskarna anser att det är viktigt att deras arbetsgivare är engagerade i samhället. Ungefär lika många, 60 procent, uppger att de försöker välja produkter från företag som har en positiv påverkan på samhället, även om det kostar mer.

Men rapporten visar också att det finns ett glapp när det gäller förtroendet för vad företag faktiskt gör för samhället. Mindre än hälften av svenskarna – 44 procent – har förtroende för att företag bidrar till bättre sociala och ekonomiska förhållanden. Här skiljer svenskar också ut sig som mer negativa än det globala genomsnittet (50 procent).

Rapporten visar att kvinnor och högutbildade är de som lägger störst vikt vid företags samhällsengagemang. Exempelvis anser 70 procent av kvinnorna som att det är viktigt att deras arbetsgivare engagerar sig i samhällsfrågor medan motsvarande siffra för män är 50 procent.

Den nya rapporten bygger på data från en global attitydundersökning (Ipsos Global Trends) samt en panelundersökning med 742 svenskar i åldrarna 16-65 år som genomförts av Ipsos under perioden 13-16 april 2018.

För ytterligare info vänligen kontakta:
Camilla Hallgren, kommunikationsansvarig Sverige, Reach for Change
camilla.hallgren@reachforchange.org
073 - 769 34 98

Om Reach for Change

Reach for Change skapar social innovation, genom att söka, välja ut och stödja personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Genom oss får de lönefinansiering, kunskap och ett nätverk för att utveckla sina idéer. Reach for Change är en svensk barnrättsstiftelse som har social innovation som arbetsverktyg. Verksamheten startade 2010 och idag stödjer vi sociala innovatörer - Change Leaders i 18 länder på tre kontinenter.

Taggar:

Prenumerera