Amcor, Australiens största förpackningsföretag, väljer elektronisk fakturahantering från ReadSoft

Amcor, Australiens största förpackningsföretag, väljer elektronisk fakturahantering från ReadSoft Det australiensiska företaget Amcor har beslutat att installera programvaran INVOICES från ReadSoft. ReadSofts teknologi kommer att automatisera Amcors betalnings- och fakturaprocess på företagets ekonomiavdelning i Melbourne. Ordervärdet uppgår till drygt 1,5 Mkr. Amcor är ett ledande, globalt förpackningsföretag med 56 miljarder kronor i årlig omsättning. Företagets huvudkontor ligger i Australien och med 30 000 anställda är Amcor verksamt i 36 länder runt jorden. Amcor har valt ReadSofts patenterade INVOICES-teknologi för att automatisera hanteringen av 400 000 leverantörsfakturor som varje år processas på företagets servicecenter i Melbourne. Avdelningen hanterar löneutbetalningar, leverantörsfakturor och övriga finansiella tjänster. I dagsläget är hanteringen av pappersfakturor till största delen manuell. Med elektronisk fakturahantering kommer processen att strömlinjeformas och genom integration med kundens affärssystem kommer fakturorna att automatiskt stämmas av mot order och leveransdata. Installationen genomförs i samarbete med ReadSofts partner Alphawest. - Under året har vi haft en mycket positiv utveckling på den australiensiska marknaden med ett flertal viktiga affärer inom statlig förvaltning, bank och finans. Vi är glada över att ha vunnit ännu ett stort kontrakt med ännu ett välrenommerat företag. Installationen blir ett värdefullt tillskott till vår referenslista över INVOICES-användare i landet, säger ReadSofts VD Jan Andersson. För att lära mer om Amcor besök deras hemsida: www.amcor.com Vad är INVOICES? INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com Om ReadSoft ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar