Anrik brittisk bank anlitar ReadSoft

Anrik brittisk bank anlitar ReadSoft ReadSoft har erhållit ett ramavtal från den brittiska banken Abbey National, med ett uppskattat totalt värde på över 6 miljoner svenska kronor. Ordern innebär att ReadSoft kommer att installera sin mjukvara för automatisk datafångst på bankerna runt om i England, för att användas till ansökningar om lån, finansiella överenskommelser, checkar et c. Den första affären slöts redan 1997, men i dagarna har ett ramavtal skrivits på, som omfattar hela Abbey National Group i England. Ramavtalet uppskattas vara värt över 6 miljoner kronor totalt och banken har också ReadSofts nya produkt för automatisk fakturahantering under utvärdering. ReadSoft märker en tydlig trend där banker är bland dem som tar till sig ny teknik snabbast som ett led i att anpassa sig till den nya ekonomin. Företaget får alltfler banker som kunder och i många fall leder de inledande projekten till mångdubbelt större merförsäljning när bankerna så småningom börjar utnyttja tekniken i större skala. Abbey National är ett bra exempel på detta. Robert High, ansvarig för utveckling av infrastruktur på Abbey National, kommenterar: "Efter vårt första beslut att samarbeta med ReadSoft, insåg vi att deras system kunde hantera våra mångfacetterade affärsprocesser. Nu när projektet fortskridit, kan vi se många olika fördelar med att automatisera vår datafångst. Flera nya projekt planeras framöver med ReadSofts produkt som en del av processen." För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, eller Kristina Kisthinios, Informationsansvarig Tel: 042-490 21 00 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tio dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar