Bolagsstämma i ReadSoft AB (publ)

Bolagsstämma i ReadSoft AB (publ) ReadSoft AB har den 24 april haft bolagsstämma i Helsingborg. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Stämman beslutade att ingen aktieutdelning ska ske för år 2002. Bolagsstämman beslöt vidare bland annat: Val av styrelseledamöter genomfördes och följande omvaldes: Göran E Larsson, Lennart Pihl, Gundor Rentsch, Jan Andersson samt Lars Appelstål. Nomineringskommitté, revisionskommitté och ersättningskommitté. Bolagsstämman beslöt att styrelsens ordförande under kvartal fyra under innevarande år skall, efter samråd med de större ägarna, bilda en nomineringskommitté inför ordinarie bolagsstämma 2004. Vidare uppdrog stämman åt styrelsen att utse en revisionskommitté respektive en ersättningskommitté. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner godkändes vid stämman. Styrelsen kan därmed vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill ordinarie bolagsstämma 2004, besluta om nyemissioner av högst 4 600 000 aktier av serie B. De nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägaras företrädesrätt. Syftet är att bolaget ska kunna utnyttja ett finansieringsavtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB samt att styrelsen ska ha möjlighet att genomföra företagsförvärv. ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com ReadSofts verksamhet bygger på e-capture-konceptet, som omfattar läsning, tolkning, validering och överföring av all sorts information från e-brev, webb, fax och papper, med ett minimum av manuell hantering. Efter starten 1991 har ReadSoft, som var först med lösningar för ostrukturerad information på fakturor och för behandling av dokument i färg, utvecklats till världsledande, med dotterbolag i 12 länder och partners i ytterligare 70. Vi är stolta över branschens största, mest innovativa utvecklingsavdelning och en supportorganisation av samma kaliber. För mer information besök www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01860/wkr0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar