Dokumenthuset satsar på ReadSofts lösningar för automatisk datafångst

Dokumenthuset satsar på ReadSofts lösningar för automatisk datafångst Tillförlitlighet avgörande när 15 miljoner blanketter ska registreras Med början i januari kommer ReadSofts programvara Eyes & Hands FORMS att inleda arbetet med att registrera miljontals moms- och deklarationsblanketter åt servicebyrån Dokumenthuset. Dagens order är värd SEK 3.000.000 men Dokumenthuset har option att köpa programvara till ett värde av SEK 9.000.000 under tre år. Dokumenthuset, som är ett tjänsteföretag ägt av Svenska Lagerhusaktiebolaget och WM-data, har under en längre tid använt ReadSofts mjukvara Eyes & Hands FORMS för att hantera stora volymer av pappersdokument. Nu utvidgar Dokumenthuset sin verksamhet med flera nya stora kunder såsom Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket. Därmed stiger kraven på kapacitet. Eftersom Dokumenthuset tagit över en stor del av Riksskatteverkets hantering av inkommande moms- och deklarationsblanketter var det särskilt viktigt att hitta bästa möjliga lösning. Valet föll på ReadSofts mjukvara för automatisk datafångst som årligen kommer att scanna, tolka och sammanställa minst 15 miljoner blanketter. - Stora volymer, som i det här fallet, ställer höga krav på systemen. ReadSofts lösningar är beprövade och efter ett flerårigt samarbete är vi idag stolta över att Dokumenthuset ger oss fortsatt förtroende, säger ReadSofts VD Jan Andersson. På Dokumenthuset såg man tillförlitlighet och stabilitet som avgörande faktorer för valet av mjukvara. - Genom det stora förtroende Dokumenthuset fått från landets största köpare av tjänster inom dokumenthantering har det varit viktigt för oss att välja den bästa leverantören som har förmågan att vara ledande i framtiden. Vårt val är ReadSoft, vars programvara vi bedömer är den bästa för dessa krävande uppdrag. Närheten till leverantören och dess framtida utveckling är ytterligare en parameter som vi ser mycket positivt på, avslutar Dokumenthusets VD Henrik Wahl. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 042-490 21 00 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar