Försäkringskassor i Frankrike satsar på ReadSoft för effektivare dokumenthantering

Försäkringskassor i Frankrike satsar på ReadSoft för effektivare dokumenthantering Ett flertal franska försäkringskassor har, efter noggrann utvärdering, valt att satsa helhjärtat på ReadSofts världsledande programvara för automatisk datafångst. I hård konkurrens har ReadSoft vunnit upphandlingen om att leverera Eyes & Hands FORMS till försäkringskassan i staden Evreux samt elva andra städer. Så här långt är affärerna värda SEK 5.000.000 för ReadSoft. Med omedelbar start skall inledningsvis tolv försäkringskassor i Frankrike använda ReadSofts programvara, för att underlätta och effektivisera flödet av försäkringsformulär. De franska försäkringskassorna, CPAM's (Caisse de Protection et Assurance Maladie), sköter de ekonomiska transaktionerna mellan försäkringstagare och vårdinrättningar. I centrum finns sjukförsäkringsformuläret som fylls i av vårdinstitutionen och som därefter lämnas in till försäkringskassan för att ge vårdtagaren ersättning. ReadSofts system för automatisk datafångst kommer att underlätta och effektivisera hanteringen av dessa formulär. - Säljcyklerna mot den offentliga sektorn är långa i Frankrike och andra stora länder, därför är det spännande att vi nu fått in en fot hos en av Frankrikes stora myndigheter. Förutom mer försäljning till försäkringskassorna i Frankrike tror vi även att detta kan få positiv betydelse för vår förmåga att sälja till fler myndigheter i landet, kommenterar ReadSofts VD Jan Andersson. Efter att försäkringskassan i staden Evreux valde att teckna avtal med ReadSoft har till dags dato ytterligare elva försäkringskassor investerat i Eyes & Hands FORMS för att effektivisera flödet av information. Samtidigt fortsätter ytterligare ett stort antal franska försäkringskassekontor upphandlingarna för att välja system för automatisk datafångst och ReadSoft räknar med att kunna knyta fler avtal. Kundernas utvärderingar har visat att ReadSofts lösningar för automatisk datafångst är både snabbare och bättre på att fånga statistik än manuell inläsning. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 042-490 21 00 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar