Fortsatt framgång för ReadSoft i finans och banksegmentet

Fortsatt framgång för ReadSoft i finans och banksegmentet ReadSoft har gjort en omfattande affär med ett ledande europeiskt finanshus. Programvaran FORMS har valts för att automatisera hanteringen av stora volymer blanketter såsom låneansökningar, checkar och andra finansiella dokument. Det initiala ordervärdet uppgår till 6 Mkr och omfattar en rad installationer i ett europeiskt land. Den finansiella aktören, med verksamhet över hela Europa, har jämfört ReadSofts produkt med konkurrenternas och kommit fram till att FORMS bäst stämmer överens med deras krav och behov. Genom att installera ReadSofts system kommer man att undanröja det kostsamma manuella arbetet med att läsa, tolka och verifiera en rad olika finansiella dokument. - Ordern är viktig för ReadSoft. Det en av de största affärerna vi gjort under de senaste åren och den har även en betydande potential för framtiden. Så här långt omfattas endast ett land, men kunden har för avsikt att implementera samma koncept på övriga marknader i Europa efterhand. Kunden vill vara anonym av konkurrensskäl, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Vad är FORMS? ReadSofts programvara FORMS innebär stora besparingar för företag vad gäller ökad kapacitet och högre informationskvalitet. FORMS läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med hantering utförd manuellt. Detta gör att kundens investering snabbt betalar sig. ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com ReadSofts verksamhet bygger på e-capture-konceptet, som omfattar läsning, tolkning, validering och överföring av all sorts information från e-brev, webb, fax och papper, med ett minimum av manuell hantering. Efter starten 1991 har ReadSoft, som var först med lösningar för ostrukturerad information på fakturor och för behandling av dokument i färg, utvecklats till världsledande, med dotterbolag i 12 länder och partners i ytterligare 70. Vi är stolta över branschens största, mest innovativa utvecklingsavdelning och en supportorganisation av samma kaliber. För mer information besök www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar