Fortsatt framgång för ReadSoft inom den franska detaljhandeln

Fortsatt framgång för ReadSoft inom den franska detaljhandeln Ännu en gång har en ledande fransk detaljvarukoncern valt ReadSofts teknologi för elektronisk fakturahantering. ReadSofts programvara kommer att effektivisera faktura- och betalningsprocesser hos Bricorama, en fransk företagsgrupp som specialiserar sig på gör-det-själv-produkter. Bricorama har använt EDI sedan flera år tillbaka för att hantera inkommande fakturor från tio procent av sina leverantörer. Genom att använda ReadSofts lösning INVOICES kommer Bricorama att kunna hantera alla sina leverantörsfakturor automatiskt och dessutom utbyta information med sitt ERP-system. Bricorama hanterar 250 000 fakturor per år och ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr. Bricorama har 80 butiker runtom i Frankrike och en omsättning på 800 miljoner euro per år. Deras mål har varit att kunna använda EDI (Electronic Data Interchange) för att ta emot fakturor från alla sina leverantörer. Men eftersom det finns så många olika tekniska standarder bland leverantörerna har inte det lyckats. Bricoramas företagsledning beslutade att satsa på en kompletterande teknologi, som tillsammans med EDI minimerar det manuella arbetet med leverantörsfakturor och underlättar automatisk matchning gentemot order- och leveransdata i affärssystemet. Bricorama valde programvarulösningen INVOICES från ReadSoft och räknar med att ha tjänat in investeringen inom 18 månader. Företrädare för Bricoramas ekonomiavdelning kommenterar valet av ReadSofts programvara INVOICES: - Den här lösningen innebär betydande fördelar för oss. Hela 30% av personalen kommer omedelbart att befrias från att manuellt knappa in och kontrollera fakturor. Dessutom kommer inköpsprocessen att förbättras och bli avsevärt mycket säkrare. Slutligen innebär programvarans förmåga att automatiskt matcha stora mängder information på enskilda fakturor mot inköpsorder att vi kan öka produktiviteten rejält. För Bricorama var det också avgörande att få till en snabb och smidig installationsprocess. Testkörningar på plats och ReadSofts namnkunniga referenslista inom detaljhandeln har styrkt lösningens stabilitet och prestationsförmåga. Vad är INVOICES? INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. ------------------------------------------------ För mer information kontakta --------------------------------------- ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com Om ReadSoft ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040804BIT21680/wkr0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar