John Deere väljer dokumentautomation från ReadSoft

John Deere väljer dokumentautomation från ReadSoft John Deere i Frankrike har beslutat sig för att satsa på ReadSofts teknologi för elektronisk fakturahantering. ReadSoft DOCUMENTS for Invoices kommer att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor hos John Deere som valde ReadSofts lösning framför traditionell EDI. Efter den första installationen i Frankrike räknar denna globala leverantör av jordbruksmaskiner med att rulla ut teknologin i Europa och USA. Målsättningen är att minimera det kostsamma manuella arbetet med att hantera leverantörsfakturor med hjälp av ReadSofts lösningar för heltäckande dokumentautomation. I den aktuella installationen erbjuder ReadSoft full integration med John Deeres affärssystem från SAP. I samarbete med ReadSofts globala SAP-partner Ebydos levereras ett nyckelfärdigt system som utöver datafångst också innehåller avancerade attest- och workflow- komponenter. I sin upphandling jämförde John Deere ReadSoft DOCUMENTS med andra system på marknaden. - ReadSoft lösning var bäst och mest lämpad för oss eftersom den var lätt att integrera med SAP R/3 och kunde möta våra krav på flexibilitet. Under vår jämförelse med andra system var lösningen skarpast genom hela fakturaprocessen, säger Jean-François Lami, ekonomichef hos John Deere. - Installationen i den franska delen av John Deere blir en referensinstallation för hela koncernen. De besparingar och effektiviseringar som uppnås blir ett viktigt beslutsunderlag för fortsatt utrullning inom koncernen. Affären är den senaste i raden inom SAP-segmentet där vi fortsätter att bygga upp vår internationella kundbas i en allt snabbare takt, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Ursprungligen siktade John Deere på att knyta samman företaget elektroniskt med leverantörerna med hjälp av traditionell EDI. När man kom fram till att projektet hade blivit för komplext valde man en mer flexibel strategi. - Fullödig EDI förblir en vision. Vi är övertygande om att pappersfakturor kommer att vara det härskande formatet från exempelvis mindre och tillfälliga leverantörer. Många företag är motvilliga till att införa helt elektroniska processer, säger Jean-François Lami hos John Deere. Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Invoices ? INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. 100 miljoner fakturor hanteras årligen med ReadSofts programvara och fakturalösningen var den första att bli certifierad av affärssystemleverantören SAP. Över 100 företag med SAP-system har integrerat programvaran med SAP R/3. Totalt används INVOICES av över 900 företag världen över. ------------------------------------------------ För mer information kontakta --------------------------------------- ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20240/wkr0028.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar