• news.cision.com/
  • ReadSoft/
  • Norska vägverket läser 500 000 fakturor varje år med ReadSofts programvara INVOICES

Norska vägverket läser 500 000 fakturor varje år med ReadSofts programvara INVOICES

Report this content

[REMOVED GRAPHICS] Norska vägverket läser 500 000 fakturor varje år med ReadSofts programvara INVOICES Tillsammans med ReadSofts norska partner KIBI Norge AS i Oslo har ReadSoft försett det norska vägverket, Statens Vegvesen, med programvara för att automatisera hanteringen av fakturor. Vägverket ska på två orter i Norge läsa, tolka och verifiera sammanlagt 500 000 leverantörsfakturor varje år. Ordern är värd 1,5 Mkr och är ReadSofts hittills största INVOICES-order i Norge. Det norska vägverket har ansvar för planläggning, uppförande, drift och övervakning av norska vägar. Organisationen består från och med 2003 av en offentlig myndighetsverksamhet samt en privat del för produktion av vägar, broar m.m. Varje år tar vägverket emot ca 500 000 fakturor från olika underleverantörer. Fram till idag har ekonomiavdelningen hanterat dessa fakturor helt manuellt vilket krävt såväl stora personella resurser som lång hanteringstid. Nu kommer istället ett helt nytt system från KIBI och ReadSoft att automatisera och effektivisera arbetssättet, till stor nytta för kunden. - Tillsammans med vår strategiska partner i Norge, KIBI, har vi ännu en gång bevisat fördelarna med att automatisera hanteringen av fakturor. Orden stärker vår position som ledande leverantör av denna teknologi och det är uppenbart att fler och fler ekonomiavdelningar fått upp ögonen för det nya arbetssätt som produkten möjliggör, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Aage H.Winger, VD för ReadSofts Partner KIBI Norge AS förklarar varför vägverket valde INVOICES. - INVOICES har en unik kapacitet att själv lära sig förstå fakturor och ytterligare höja inläsningskvaliteten, något som gjort det möjligt för oss att automatisera hela 80 procent av fakturahanteringen. Dessutom är systemet skalbart vilket bidragit till att vi kunnat bygga upp en optimerad produktionslinje för själva inläsningen, avslutar Aage H.Winger, VD KIBI Norge AS. Vad är INVOICES? INVOICES är kapabel att själv bygga mallar för att läsa information från tidigare okända fakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. INVOICES utgör den effektivaste vägen till elektroniska fakturaflöden och dess fördelar: automatisk kontroll gentemot ordersystem, snabbare rapportering, tillgång till dokument, automatiserat arbetsflöde, digitala arkiv etc. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com ReadSofts verksamhet bygger på e-capture-konceptet, som omfattar läsning, tolkning, validering och överföring av all sorts information från e-brev, webb, fax och papper, med ett minimum av manuell hantering. Efter starten 1991 har ReadSoft, som var först med lösningar för ostrukturerad information på fakturor och för behandling av dokument i färg, utvecklats till världsledande, med dotterbolag i 12 länder och partners i ytterligare 70. Vi är stolta över branschens största, mest innovativa utvecklingsavdelning och en supportorganisation av samma kaliber. För mer information besök www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00420/wkr0002.pdf

Dokument & länkar