Ny ReadSoft teknologi bryter in på amerikanska marknaden

Ny ReadSoft teknologi bryter in på amerikanska marknaden Datoråterförsäljaren CDW blir en av de första amerikanska organisationer som installerar ett automatiskt fakturafångstsystem, genom sitt val av ReadSofts teknologi. Affären uppskattas till runt 6 miljoner svenska kronor och betraktas som ett marknadsgenombrott, tillsammans med den nyligen genomförda Chevron affären. CDW, en av de ledande datorleverantörerna i USA, har tecknat ett avtal med ReadSoft för att använda produkterna Eyes & Hands INVOICES och Eyes & Hands FORMS. Lebenson Advanced Imaging har integrerat produkten med CDWs övriga system. Det nya systemet automatiserar all fångst av fakturor och dokument som rör personal och marknadsföring på företaget. Jan Andersson, VD på ReadSoft, kommenterar: "Vår nyligen lanserade version av INVOICES produkten är den första version som riktar sig mot en internationell marknad. Vi ser CDW och Chevron ordern som ett marknadsgenombrott och ett bevis på att konceptet fungerar för den amerikanska marknaden". Eyes & Hands INVOICES från ReadSoft använder ny, delvis patenterad teknologi inom områdena teckentolkning och bildbehandling. Tidigare har fakturor ansetts vara för svåra att tolka elektroniskt, men ReadSoft har nu utvecklat en "självupplärande" teknik för att identifiera fakturor från både nya och gamla leverantörer. För mera information kontakta: Jan Andersson, VD ReadSoft, eller Kristina Kisthinios, Informationsansvarig Tel: 042-490 21 00 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar