Prestigefyllt pris till ReadSoft

Prestigefyllt pris till ReadSoft Amerikansk tidning utnämner framstående produkter ReadSoft har för tredje gången erhållit priset "Best of AIIM" från den amerikanska tidningen "Imaging & Document Solutions". Priset delas ut varje år efter den världsledande dokumenthanteringsmässan AIIM gått av stapeln. Motiveringen för priset var bl a att ReadSofts produkter är ensamma om teknologin för färghantering genom hela processen. Mässan, som hölls i New York, besöktes av över 34,000 människor och anses vara den största i sitt slag. ReadSoft upplevde sin mest framgångsrika mässa hittintills, med över 1,000 nya erhållna kontakter. Jan Andersson, VD på ReadSoft, kommenterar: "Det syntes tydligt att vi har positionerat oss väl på den amerikanska marknaden. Det fanns en stor medvetenhet hos våra besökare om vårt affärskoncept. Priset som vi nu fått kommer naturligvis att höja medvetenheten ytterligare". Under mässan lanserades version 5 av produktfamiljen Eyes & Hands , vilken innebär tekniska genombrott såsom stöd för att hantera datafångst över Internet och möjligheten att hantera formulärbilder i färg. Fullt färgstöd ger betydande konkurrensfördelar och kan lämna konkurrenter på efterkälken. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Anderson, VD på ReadSoft eller Kristina Kisthinios, Informationsansvarig Garnisonsgatan 25 A, 254 66 Helsingborg Tel: 042 490 2100 Fax: 042 490 21 20 ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tio dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar